Lista artykułów firmy: Gobarto SA - (biuro)

25.05.2021
GK Gobarto: blisko pół miliarda przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021 r
W pierwszym kwartale 2021 roku GK Gobarto wypracowała blisko 0,5 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 14,4 mln zł zysku EBITDA. Mimo trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej wirusem ASF i ograniczeniami eksportowymi, Grupa konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju. Po utrzymujących się przez dłuższy czas, rekordowo niskich cenach żywca wieprzowego, w pierwszym kwartale br. nastąpiło ich odbicie. W marcu br. średni poziom cen w Polsce wyniósł 5,28 zł/kg i był o ponad 35% wyżs...
06.04.2021
GK Gobarto: blisko 2 mld przychodów i 25 mln zysku Ebitda mimo rekordowo niskich cen żywca wieprzowego
W 2020 roku, naznaczonym kolejnymi ogniskami ASF, pandemią koronawirusa i rekordowo niskimi cenami żywca wieprzowego, GK Gobarto wypracowała blisko 2 mld złotych przychodów ze sprzedaży oraz 25 mln zysku EBITDA. Dobre wyniki zanotował podmiot dominujący w Grupie – Gobarto S.A. Ubiegły rok nie był łatwy dla firm działających w sektorze zwierzęcym. Zamknięcie gospodarki związanej z pandemią koronawirusa ograniczyło popyt na wieprzowinę w Polsce oraz krajach, do których Gobarto...
13.11.2020
GK Gobarto: ponad 1,6 mld zł przychodów ze sprzedaży
Po trzech kwartałach 2020 roku GK Gobarto wypracowała 22,72 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość blisko 4 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 16,7% i wynoszących 1,62 mld zł. Rekordowo niskie ceny żywca wieprzowego miały istotny wpływ na działalność Grupy w sektorze zwierzęcym. W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego znajdowały się na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym, jednak od kwietnia...
27.08.2020
GK Gobarto: ponad 1 mld zł przychodów oraz znaczący wzrost zysku netto
W pierwszym półroczu 2020 roku GK Gobarto wypracowała ponad 28 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Skonsolidowany zysk netto wzrósł aż o 77,1% i osiągnął wartość 23,42 mln zł przy przychodach wynoszących 1,08 mld zł. W raportowanym okresie pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki finansowe Grupy. W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego w Polsce kształtowały się na znacznie wyższym poziomie niż rok wcześniej, jednak...
17.06.2020
GK Gobarto: ponad 22 mln zysku EBITDA w I kwartale 2020 r.
W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała ponad 22 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,15 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o 33% i wynoszących 666,2 mln zł. Kolejne tygodnie, w skutek przedłużającej się pandemii koronawirusa, mogą przynieść pogorszenie wyników w segmentach Mięso i wędliny oraz Trzoda chlewna. W pierwszych trzech miesiącach tego roku ceny...