Unijne miliardy na rozwój i innowacje w zakładach spożywczych Artykuły firmy Kontakt do firmy

22.02.2023

W 2023 r. przedsiębiorstwa z branży spożywczej będą mogły skorzystać z wielu unijnych instrumentów wsparcia. Dotacje z funduszy europejskich wspierać będą głównie przedsięwzięcia związane z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji, robotyzacją i cyfryzacją oraz poprawą efektywności energetycznej. Łącznie w tym roku do rozdania jest ponad 12 miliardów PLN. Pierwsze konkursy startują już w lutym br.

Nowe otwarcie funduszy unijnych

W 2023 roku unijne miliardy popłyną w końcu szerokim strumieniem do polskich przedsiębiorców. Dofinansowanie unijne będzie można przeznaczyć na badania i rozwój, wdrożenie innowacji, zielone i cyfrowe technologie oraz promocję gospodarczą na rynkach zagranicznych. Fundusze będą dostępne dla przedsiębiorców z całej Polski – zarówno MŚP, jak i dużych firm. Branża spożywcza należy do najbardziej rozwiniętych i  innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki. 

- Biorąc pod uwagę obecne, niepewne warunki gospodarcze, dotacje unijne stanowią ważny impuls do podejmowania przez przedsiębiorców przedsięwzięć badawczych czy inwestycyjnych w tych trudnych czasach - podkreśla Bartłomiej Aksman, Starszy Specjalista ds. funduszy UE w ECDF Dotacje.

Ścieżka SMART – kompleksowe wsparcie na rozwój Twojego przedsiębiorstwa

Flagowym instrumentem wsparcia polskiej przedsiębiorczości w najbliższych latach będzie Ścieżka SMART. Program Ścieżka SMART oferuje zupełnie nowe, kompleksowe i elastyczne podejście do finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Dofinansowywane będą projekty innowacyjne (badawcze lub wdrożeniowe), które będzie można rozbudowywać o dodatkowe moduły, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa – np. cyfryzacja, promocja na rynkach zagranicznych czy ochrona środowiska. Pierwsza runda konkursu trwa do 12 kwietnia br. Skorzystają zarówno mikro, małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa.

Kredyt technologiczny – dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnej technologii

Kredyt technologiczny to znany z poprzednich lat instrument Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wspiera inwestycje rozwojowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych. Wdrażana technologia musi cechować się nowością w branży, czyli nie może powielać rozwiązań już znanych i  dostępnych na polskim rynku. Źródłem innowacji mogą być własne wyniki prac badawczo-rozwojowych i patenty, lub też technologia może zostać zakupiona od podmiotów trzecich - np. jednostek naukowych, brokerów technologii.

- Mechanizm finansowania z kredytu technologicznego polega na tym, że BGK spłaca część zobowiązania kredytowego przedsiębiorcy. Zaciągnięty kredyt jest w części spłacany ze środków własnych, a w części – z przyznanej dotacji – wskazuje Bartłomiej Aksman z ECDF Dotacje.

W ramach projektu można sfinansować inwestycję w budowę hal produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń czy całych linii technologicznych. Nowa edycja kredytu technologicznego będzie dostępna dla przedsiębiorców już w marcu. Podobnie jak w ubiegłych latach produkt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Kredyt ekologiczny – dotacja na poprawę efektywności energetycznej.

Kredyt ekologiczny wspierać będzie inwestycje przedsiębiorstw w poprawę efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia będą mogły dotyczyć m.in. termomodernizacji budynków, wymiany lub modernizacji dotychczasowych maszyn na efektywniejsze energetycznie, zakupu instalacji OZE, zakupu systemów zarządzania energią, modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. Forma współfinansowania inwestycji będzie analogiczna do kredytu technologicznego. Nabór wniosków zaplanowano na początek czerwca br. Program jest dostępny dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 3 000 pracowników. 

Dotacja z KPO na robotyzację dużych przedsiębiorstw

W tym roku duże przedsiębiorstwa - zatrudniające powyżej 250 pracowników - będą mogły dodatkowo skorzystać ze wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na robotyzację i cyfryzację. Dofinansowaniem objęte zostaną przedsięwzięcia inwestycyjne wpisujące się w ideę Przemysłu 4.0 – dotyczące m.in. zakupu robotów przemysłowych czy oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję. Ogłoszenie konkursu zapowiadane jest na marzec br.

Pozyskaj dofinansowanie ze wsparciem ECDF Dotacje

ECDF Dotacje jako zespół doświadczonych ekspertów od 2003 r. skutecznie pozyskuje i rozlicza dotacje na terenie całej Polski. Prowadząc naszych Klientów krok po kroku przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie pozyskaliśmy już ponad 1 800 dotacji na kwotę przekraczającą 3 miliardy PLN. Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło i fot.: ECDF Dotacje