PPH COOL zapewnia bezpieczne chłodzenie Artykuły firmy Kontakt do firmy

23.01.2024

PPH COOL jest jedną z największych polskich firm produkujących agregaty chłodnicze, zespoły sprężarkowe i agregaty wody lodowej ( AWL ) i dziś jest liderem w produkcji i sprzedaży chillerów (AWL) z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R290 czyli propanu. Zalety tego czynnika niejednokrotnie były już przedstawiane na łamach naszego profilu.

Firma od kilku już lat przykłada szczególną wagę do tego co jest dla inwestora  i użytkownika najważniejsze: nieprzerwana praca instalacji chłodniczej zapewniającej działanie technologii klienta. Technologii, która zapewnia przychody i zyski klientowi.

Możemy dzisiaj potwierdzić, że PPH COOL zapewnia bezpieczeństwo swoim klientom działaniami na trzech poziomach:

  • poziom pierwszy: diagnostyka prewencyjna zdalna oparta na technice bezprzewodowego lub przewodowego monitoringu za pośrednictwem internetu dzięki zastosowaniu routerów GSM  tzw NET Pakietów
  • poziom drugi: mobilny serwis fabryczny wykonujący przeglądy i wszelkie niezbędne naprawy.

Od niedawna zaistniał poziom trzeci. Zespół działań na tym poziomie dotyczy sytuacji krytycznych tzn. takich gdy pomimo starań w działaniach na poziomie pierwszym i drugim dochodzi do uszkodzenia np. agregatu wody lodowej , którego nie da się naprawić w czasie na tyle krótkim aby nie stworzyć zagrożenia dla technologii klienta. W ramach tego poziomu PPH COOL zapewnia urządzenie zastępcze.

Jeden z naszych dobrych klientów zakłady przetwórstwa mięsnego Lukullus w Leoncinie skorzystał z naszej maszyny zastępczej na czas remontu agregatu wody lodowej , którego nie dało się wykonać w warunkach obiektowych. Agregat zastępczy został posadowiony obok budynku i podłączony elastycznymi przewodami hydraulicznymi do instalacji. Klient nie odczuł żadnych zmian temperatury w komorach chłodniczych obsługiwanych przez instalację.

Firma oprócz stworzenia rezerwy urządzeń na potrzeby jak wyżej rozpoczął na równolegle działalność klasycznego wynajmu chillerów , którą rozwija od początku roku 2023 i systematycznie zwiększa ilość maszyn dedykowanych do tej działalności.

Przedsiębiorstwo COOL jako producent posiada pełen potencjał do rozwoju usług związanych z wynajmem co stanowi przewagę nad innymi firmami oferującymi wynajem . Własne zaplecze do składowania i konserwacji urządzeń , personel fabryczny i serwis to najlepsze warunki do obsługi wynajmowanych maszyn i gwarancja ich sprawności. Atutem firmy jest ponadto magazyn fabryczny komponentów i możliwość np. wyboru pompy wodnej obiegu chillera dostosowanej do indywidualnych wymagań danej instalacji. Maszyny zastępcze i na wynajem , których rodzina będzie się powiększać będzie specjalnie projektowana pod kątem możliwości wykorzystania w różnych warunkach pracy.

Źródło i fot.: COOL